QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

สถาปนิกและนักออกแบบโช๊คอัพประตูสิ่งที่ควรรู้

 

ตัวแทนโช๊คอัพประตูหลายครั้งร้องขอสำนักงานของสถาปนิกและนักออกแบบที่ขว้างและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับโช๊คอัพประตูเสมอไป ตัวแทนขายเหล่านี้สามารถโน้มน้าวให้ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนสามารถใช้งานได้ในระดับสากลและแม้ว่าจะมีปัญหาที่สำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเหล่านี้ แต่สถาปนิกก็ไม่ค่อยได้รับการเตือน มันไม่ได้จนกว่า บริษัท ออกแบบจะรวมอยู่ในการดำเนินคดีสำหรับการบาดเจ็บที่พวกเขากลายเป็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการของพวกเขาเลือก สถาปนิกหลายครั้งได้รับการคุ้มครองโดยพารามิเตอร์การรับประกันเวลาที่ใช้ในการพยายามจำกัดความรับผิดชอบตามสัญญา สถาปนิกหรือนักออกแบบส่วนใหญ่ไม่เคยทำงานด้านการขายประตู โช๊คอัพประตูและฮาร์ดแวร์มาก่อนและไม่เคยมีส่วนร่วมในการติดตั้งผลิตภัณฑ์การใช้งานและการใช้งานระยะยาว สถาปนิกเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะระบุผลิตภัณฑ์ที่ใกล้กว่าประตูได้มากกว่าที่พวกเขาจะทำงานเป็นศัลยแพทย์เพียงเพราะพวกเขาออกแบบพื้นที่ห้องชุดทางการแพทย์ ตัวแทนขายมักจะให้สิ่งจูงใจทางการเงินสัญญาของโครงการในอนาคตและรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของพวกเขาดีเท่ากับฮาร์ดแวร์ที่มีราคาแพงกว่า โดยปกติสัญญาเหล่านี้มาพร้อมกับศักยภาพในการลดต้นทุนการคืนเงินหรือการรับรู้การออมให้กับผู้ใช้ บางครั้ง โช๊คอัพประตูแบบชาวต่างชาติจะถูกนำมาใช้แทนประตูในประเทศที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความรู้จากผู้ใช้ปลายทาง ผลิตภัณฑ์อาจมีลักษณะคล้ายกัน แต่ในความเป็นจริงสัญญาและการรับประกันที่ทำโดยตัวแทนขายอาจไม่ได้รับการยอมรับ ตัวแทนขายมักจะมาและไปและอีกไม่นานก่อนที่โครงการหลายโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ตัวแทนฝ่ายขายได้ย้ายไปทำให้ผู้ใช้ปลายทางต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในที่สุด โช๊คอัพประตูที่ไม่ถูกต้องขนาดเล็กหรือใหญ่มักจะได้รับการติดตั้งซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่มีปัญหาตามทิศทางของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูล

เพิ่มเติมที่ https://www.skulthaiunited.com/

Comments are closed.

Post Navigation